Marta Zavadilová byla lektorkou slovenského semináře pro soudce

Ve dnech 8. a 9. dubna 2019 se konal dvoudenní seminář pořádaný Justiční akademií Slovenské republiky, jehož lektorkou byla Marta Zavadilová.

Program semináře byl zaměřen na problematiku přeshraničních sporů v oblasti rodičovské odpovědnosti k dětem. Během semináře byly prezentovány problematické oblasti spojené s přeshraničními spory společně s případovými studiemi.