Náš tým

JUDr. Jan Exner, Ph.D.

E-mail: jan.exner@brizatrubac.cz


Oblasti specializace


Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr., 2016, JUDr., 2018, Ph.D., 2022)
 • Executive Masters in Sport Organizations Management (KU Leuven, 2021)
 • Diplôme d'Études du Droit de l'Union Européenne (Université Toulouse 1 Capitole, 2015)

Další studijní pobyty

 • Erasmus (Université Toulouse 1 Capitole, 2014-2015)
 • Mezinárodní olympijská akademie (2011)

Ocenění, stipendia

 • Bolzanova cena za nejlepší disertační práci Univerzity Karlovy ve společenskovědní kategorii, disertační práce: Fight against Doping in Sport in Interaction with European Union Law: Proportionality of Ineligibility and Anti-Doping Education (2023)
 • Cena Právnické fakulty Univerzity Karlovy Praemium Excellentiae (vynikající výsledek tvůrčí činnosti: disertační práce, 2022, nejlepší vyučující, 2021, vynikající výsledek tvůrčí činnosti: monografie Sporting Nationality in the Context of European Union Law, 2019)
 • Vítězství v Česko-slovenské právnické soutěži o nejlepší studentskou práci (2013, 2015, 2019)                                                  

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

 • čeština
 • angličtina
 • francouzština

Profesní zkoušky

 • Advokátní zkouška

Členství v odborných organizacích

 • člen katedry evropského práva PF UK
 • rozhodce Rozhodčího soudu pro sport (CAS) v Lausanne
 • člen Komise Legislativní rady vlády pro evropské právo
 • člen České společnosti pro evropské a srovnávací právo

Předchozí působení

 • Český olympijský výbor
 • Český antidopingový výbor
 • World Aquatics (Světová federace plaveckých sportů, dříve FINA)
 • International Orienteering Federation (Mezinárodní federace orientačních sportů)
 • Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před SDEU

Jan je advokátem se specializací na sportovní právo a právo EU. V těchto oborech má rozsáhlé praktické i teoretické zkušenosti.

Před zahájením advokátní dráhy působil řadu let jako právník nebo rozhodce v prostředí sportovních organizací, zejména v Českém olympijském výboru a Světové federaci plaveckých sportů.

Vedle toho je také vyučujícím na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Vybraná publikační činnost

 • Fight Against Doping, Good Governance, and Education: What are the Roles and Responsibilities of the Czech Olympic Committee? (Sports Law, Policy and Diplomacy Journal, 2023)
 • Smlouva o Evropské unii. Smlouva o fungování Evropské unie. Listina základních práv EU. Komentář (Wolters Kluwer, 2022, člen autorského kolektivu, články 165 a 166 SFEU)
 • Intent, Substances of Abuse, Aggravating Circumstances, Protected Persons and Recreational Athletes: Does the World Anti-Doping Code 2021 Provide Proportionate Sanctions? (International Sports Law Journal, 2022)
 • Právo Evropské unie (Leges, 2021, člen autorského kolektivu)
 • Fixed Sanction Frameworks in the World Anti-Doping Codes 2015 and 2021: Can Hearing Panels Go Below the Limits in the Pursuit of Proportionate Punishments? (International Sports Law Journal, 2020)
 • Sporting Nationality in the Context of European Union Law (Heidelberg: Springer, 2019)
 • Anti-Doping and Athletes’ Rights under EU Law: Four-Year Period of Ineligibility as Disproportionate Sanction? (International Sports Law Journal, 2018)

Poslední aktuality

Jan Exner spoluautorem knihy The European Roots of the Lex Sportiva: How Europe Rules Global Sport

Advokátovi Janu Exnerovi, který vede náš tým sportovního práva, minulý týden vyšla v prestižním zahraničním nakladatelství Hart Publishing kniha The European Roots of the Lex Sportiva: How Europe Rules Global Sport.

Jan Exner a Pavel Šnobl pro epravo.cz o sportu, právu a daních

Náš advokát Jan Exner a daňový poradce Pavel Šnobl mluvili v rozhovoru pro epravo.cz o spolupráci při poskytování právních a daňových služeb v oblasti sportu. Právo a daně jdou ruku v ruce a sport není výjimkou.

Jan Exner získal cenu pro nejlepšího vyučujícího Právnické fakulty UK

Náš advokát Jan Exner se vedle poskytování právních služeb věnuje i akademické činnosti. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy učí sportovní právo a právo EU. V rámci festivalu Noc fakulty 2023 získal Jan Exner cenu za výbornou vzdělávací činnost na fakultě pro nejlepšího vyučujícího.