Může být koronavirus legitimním důvodem pro neplnění smluvních povinností?

Ve středu 4. 3. 2020 vyšel na serveru epravo.cz Petru Břízovi článek na v posledních dnech velmi diskutované téma, tedy koronaviru. Petr se konkrétně zabýval jeho možnými dopady na plnění či spíše neplnění smluvních povinností v oblasti vnitrostátního i mezinárodního obchodního styku.

Rozebírá např. otázky, nakolik může být epidemie koronaviru vyšší mocí či podstatnou změnou okolností či zakládat nemožnost plnění. Věnuje se také s tím souvisejícím otázkám odpovědnosti za škodu a smluvních pokut. Uvedené otázky analyzuje nejen z pohledu českého práva, ale i v perspektivě mezinárodního práva soukromého. Koronavirus v mnoha případech nebude legitimní omluvou pro neplnění smluvních povinností, proto je na to třeba myslet při uzavírání nových smluv. Aby Vás tato výjimečná situace nepřekvapila, doporučujeme si Petrův článek.