Ondřej Trubač pro trestněprávní revue

V pátém čísle trestněprávní revue roku 2015 naleznete na straně 131 článek Ondřeje Trubače shrnující konferenci trestního práva daňového konanou dne 26. 3. v rakouském Linci.