Ondřej Trubač se zúčastní 19. Konference trestního práva daňového

Ondřej Trubač se zúčastní 19. Konference trestního práva daňového, která se uskuteční 7. března v rakouském Linci. Konference je - nejen v německy mluvících zemích - tradičně vysoce ceněna a mezi přednášejícími jsou přední evropští odborníci na problematiku trestního práva daňového. V letošním roce bude Konference mimo jiné věnována vlivu Listiny základních práv EU na národní trestní právo; rizikům offshorových struktur; vztahu mezi poradcem a klientem.