Petr Bříza a Filip Gantner v Bulletinu advokacie

V dubnovém čísle časopisu Bulletin advokacie vyšel článek Petra Břízy a Filipa Gantnera, který se věnuje některým otázkám spojeným s prvním setkáním s mediátorem nařízeným soudem.

Článek poskytuje praktické rady nejen advokátům, kteří na prvním setkání s mediátorem zastupují své klienty, ale užitečné postřehy v něm naleznou i soudci uvažující o nařízení prvního setkání a rovněž sami účastníci takového setkání.

Kompletní vydání dubnového Bulletinu advokacie obsahující Petrův a Filipův článek První setkání se zapsaným mediátorem z pohledu praxe je možné stáhnout přímo na stránkách České advokátní komory zde.