Petr Bříza a Marta Zavadilová editory Liber Amicorum Monika Pauknerová

Petr Bříza a Marta Zavadilová se jako editoři podíleli na přípravě knihy s názvem Liber Amicorum Monika Pauknerová, vydané nakladatelstvím Wolters Kluwer jako pocta profesorce Monice Pauknerové k příležitosti životního jubilea. Publikace obsahuje 47 příspěvků v angličtině, češtině a slovenštině od předních českých i zahraničních expertů z oboru mezinárodního práva soukromého. Mezi autory nechybí ani zmínění členové naší kanceláře: v knize naleznete příspěvek Petra Břízy s názvem Určení práva rozhodného pro smlouvu o převodu akcií: Jsou všechny pochybnosti po případu TVP rozptýleny? a příspěvek Marty Zavadilové s názvem Kulhající manželství osob stejného pohlaví.

Více o knize můžete nalézt zde: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/liber-amicorum-monika-pauknerova.p6389.html.