Petr Bříza a Tomáš Hokr pro prestižní Kluwer Arbitration Blog

Na prestižním blogu věnujícím se mezinárodním arbitrážím, konkrétně Kluwer Arbitration Blogu, vyšel před několika dny článek, jehož autory jsou Petr Bříza a Tomáš Hokr z naší advokátní kanceláře.

Petr a Tomáš v něm sdílejí své zkušenosti z LCIA arbitráže v Londýně a diskutují odborné otázky, které v daném řízení vyvstaly, ať již jde o aplikaci Nařízení Řím I o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy nebo problematiku smluvních pokut a veřejného pořádku.