Petr Bříza na konferenci závazkového práva

Dne 7. června 2018 se konala konference Závazkové právo v praxi, která byla vůbec největší svého druhu v České republice.

Jedním z řečníků byl i Petr Bříza, který hovořil o předsmluvní odpovědnosti.

Více informací o konferenci zde.