Petr Bříza přednáší advokátům o revizi nařízení Brusel I

Dne 27. 11. pořádá Česká advokátní komora seminář o revizi nařízení Brusel I, podle něhož se určuje mezinárodní příslušnost soudů v civilních a obchodních sporech. Seminář povede Petr Bříza spolu s kolegou z Ministerstva spravedlnosti Tomášem Břicháčkem. Pozvánku lze stáhnout zde.