Petr Bříza pro Lidové noviny

V dnešních Lidových novinách vyšel v sekci Právo a justice článek Petra Břízy na téma plánovaného zpoplatnění německých silnic. Pokud se chcete dozvědět, zda se lze bránit placení "mýta" poukazem na právo EU, naleznete odpověď na s. 14 v příloze Právo a justice. Celý článek v nezkráceném znění naleznete zde.