Petr Bříza s Filipem Gantnerem povedou mediační kurz pro manažery

Petr Bříza s Filipem Gantnerem budou učit manažery a další zájemce, jak využít mediační techniky při řešení sporů v reálných situacích na pracovišti, či jak pomoci své společnosti prostřednictvím mediace při sporech s obchodními partnery.

To vše v rámci tréninkového kurzu "Firemní mediátor", pořádaného Českou andragogickou společností.