Pořádáme konferenci o trestním právu daňovém

Trestní právo daňové zajímá jednak podnikatele, resp. členy statutárních orgánů obchodních společností při jejich každodenním rozhodování, dále pak daňové poradce, kterým většinou hlubší znalosti trestního práva chybí a v neposlední řadě i právníky, kteří naopak nemívají příliš velké znalosti daňového práva.

Také pro soudce a státní zástupce se jedná o obtížnou oblast práva, zejména s ohledem na její mezioborovost. Jsme proto velmi rádi, že se nám podařilo sestavit tým přednášejících napříč právnickými profesemi, kteří přinesou svůj praktický pohled. Na konferenci vystoupí předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu František Púry, soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka, advokát a docent trestního práva Tomáš Gřivna, státní zástupce Miloš Klátik, exprezident Komory daňových poradců ČR Jiří Nekovář a v neposlední řadě Ondřej Trubač, společník advokátní kanceláře Bříza & Trubač a přední český expert na daňové právo procesní a trestní právo daňové. V rámci konference budou rozebrány jednotlivé instituty, jako například účinná lítost, související zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a prostor bude dán v návaznosti na jednotlivé přednášky i diskuzi, kterou považujeme za velmi přínosnou.

Více informací naleznete zde.