S Petrem Břízou o přeshraničních smlouvách

V pondělí 20. 1. 2020 pořádalo Nakladatelství C.H. Beck seminář na téma přeshraničních smluv, který vedl partner naší advokátní kanceláře, Petr Bříza.

Petr zde hovořil o nástrahách mezinárodního obchodního styku, na co si dávat pozor při sjednávání mezinárodních smluv, jaké náležitosti v nich nesmí chybět a jaké jsou nejčastější chyby při formulaci jednotlivých ustanovení.