Tereza Händlová o zástupčím oprávnění

Advokátní koncipientka Bříza & Trubač popsala v textu pro EPRAVO.CZ hlavní principy důležitého judikátu Nejvyššího soudu ohledně zástupčího oprávnění při střetu zájmů zástupce a zastoupeného.

Překročení zástupčího oprávnění bývá typicky situace, kdy zástupce, například jednatel společnosti, jedná navzdory tomu, že mezi jeho zájmy a zájmy zastoupeného (dotyčné společnosti) je takový rozpor, který zastupování brání. (Například tehdy, když jednatel společnosti kupuje jí vlastněný automobil – na straně společnosti je zájem, aby jeho cena byla co nejvyšší, na straně jednatele je to přesně naopak.)

Velký senát Nejvyššího soudu se ve svém nálezu přiklonil k do té doby menšinovému názoru, podle něhož jednání zástupce v nedovoleném konfliktu zájmů, o kterém osoba, s níž bylo jednáno, věděla, nebo musela vědět, vede k tomu, že zastoupeného takové jednání nezavazuje. Leda by zastoupeným bylo dodatečně schváleno.

Článek Terezy v plném rozsahu si můžete přečíst v tomto odkazu.