Tomáš Munzar k přelomové judikatuře k nároku na odpočet DPH

Rozhodnutí Evropského soudního dvora nejspíše změní pohled českých soudů na posuzování nároku na odpočet DPH. Dosavadní relativně přísnou judikaturu Nejvyššího správního soudu bude pravděpodobně třeba přehodnotit více ve prospěch daňového poplatníka. Co tento judikát znamená v praxi se můžete dozvědět v článku advokáta Tomáše Munzara. 

Celý článek naleznete zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/narok-na-odpocet-dph-ve-svetle-judikatu-kemwater-prochemie-114299.html?
fbclid=IwAR3XNE5IoaWHZMhfg6WH2RgU0xqQX9PYMzcftdFUGw_IzCU2rDb8dXfinHw