V Bříza & Trubač se nebojíme složitých témat, včetně mezinárodního práva, evropských otázek, restrukturalizace a trestního práva daňového.

Nedávno David Linek publikoval článek o tom, kde všude se mohou strany sporu z jednoho státu v čistě vnitrostátní kauze soudit. Téma, které na první pohled může působit jako akademická kuriozita, má v praxi značný význam. Zabýval se jím dokonce Soudní dvůr Evropské unie, což poukazuje na jeho relevanci v rámci evropského právního prostoru. Více informací o tomto fascinujícím "výletu" slovenských společností před české soudy naleznete v našem posledním článku.

Naši kolegové Ondřej Trubač a Patrik Koželuha nedávno přednášeli základy dokazování v daňovém řízení před zástupci justice na Justiční akademii v Kroměříži. Diskutovali nejen o zásadách dokazování, ale také o potenciálních nebezpečích přebírání závěrů správce daně v trestním řízení. Tato interakce ukázala význam setkávání a výměny názorů mezi odborníky z různých právních oborů.

A do třetice, tento týden Martin Bareš měl v rámci letošního ročníku online konference Právo a Praxe, pořádané EPRAVO.CZ ve spolupráci s Českou advokátní komorou, přednášku na téma Praktický úvod do preventivní restrukturalizace.

V Bříza & Trubač věříme, že právo je neustále se vyvíjející disciplína, kde je důležitá nejen hloubka znalostí, ale i schopnost tyto znalosti sdílet a aplikovat v praxi. Děkujeme všem, kdo se účastní našich diskusí a seminářů, a těšíme se na další setkání.