Seminář na Justiční akademii: Trestní právo daňové pod drobnohledem

Dnes měli naši partneři, Patrik Koželuha a Ondřej Trubač, příležitost (pro advokáty často jedinečnou) přednášet na Justiční akademii v Kroměříži před zástupci justice (zejména trestními soudci a státními zástupci). Tématem jejich prezentace bylo dokazování v rámci daňového řízení.

Jejich prezentace se zaměřila na principy dokazování v daňovém řízení a jejich porovnání s procesy trestního řízení. Zaměřili se přitom zejména na to, kdo, co a jakým způsobem dokazuje v daňovém procesu v porovnání s trestním řízením. Zaměřili se též na rizika, která mohou nastat, pokud orgány činné v trestním řízení nekriticky čerpají inspiraci ze závěrů správce daně.

Mezi dalšími skvělými řečníky byla probírána i otázka výměny důkazních prostředků mezi orgány finanční správy a orgány podílejícími se na trestním řízení a možných omezení této výměny.

Živá diskuse na konci semináře ukázala, jak je důležité setkávání, výměna názorů a zkušeností mezi zástupci různých právních profesí.