Výňatky z komentáře ZMPS na obczan.cz

Petr Bříza byl osloven platformou obczan.cz, zda by na jejich stránkách nepublikoval části komentáře k zákonu o mezinárodním právu soukromém (ZMPS). Vzhledem k tomu, že nakladatelství C.H. Beck s tím souhlasilo, můžete nyní na stránkách obczan.cz nalézt rozsáhlé výňatky komentující 21 paragrafů ZMPS. Petr se zároveň stal editorem 23 paragrafů tohoto předpisu a měl by upozorňovat na zajímavou judikaturu, aktuální problémy či publikace k danému tématu.