Náš tým

JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.

E-mail: petr.briza@brizatrubac.cz


Oblasti specializace


Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. (summa cum laude), 2003, JUDr., 2004, Ph.D., 2012),
 • New York University School of Law (LL.M., 2008)
 • Diploma in English and European Union Law (University of Cambridge, Institute of Continuing Education, 2007)

Další studijní pobyty

 • Akademie evropského práva, EUI, Florencie (červenec 2006),
 • Georgetown University Law Center, Washington, D.C. (červenec-srpen 2007)

Ocenění, stipendia

 • Autorská cena za nejlepší právnickou publikaci v ČR za r. 2011 (za knihu Vnitrostátní aplikace práva EU, se spoluautory M. Bobkem a J. Komárkem);
 • Cena Randovy nadace pro nejlepší diplomovou práci v oblasti práva obchodního a souvisejících oblastí (2003)
 • Inovativní právník 2016
 • Fulbright Scholarship, Hauser Global Scholarship, Starr Foundation Global Law School Scholarship
 • Ocenění v rámci různých seznamů doporučovaných právníků (např. Who's Who Legal apod.)

Hlavní oblasti specializace

Soudní a rozhodčí řízení vnitrostátní i mezinárodní, mezinárodní obchod a ochrana investic, právo EU, smluvní agenda, mediace, ochrana osobních údajů, spotřebitelské právo, veřejný sektor.

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

 • čeština
 • angličtina

Profesní zkoušky

 • advokátní zkouška (prospěl výtečně)
 • zkouška zapsaného mediátora (podle zákona o mediaci)

Členství v profesních, odborných organizacích, rozhodčích institucích a poradních sborech

 • člen katedry obchodního práva PF UK
 • rozhodce uvedený na seznamu rozhodců Evropské komise pro dvoustranné spory v rámci obchodních dohod EU se třetími zeměmi
 • rozhodce a člen předsednictva Rozhodčího soudu při HK a AK ČR
 • rozhodce Národního rozhodčího soudu pro sport
 • rozhodce při London Court of International Arbitration (LCIA)
 • rozhodce rozhodující spory při VIAC
 • člen Komise Legislativní rady vlády pro evropské právo
 • člen Komise ICC pro mezinárodní arbitráž
 • člen Sekce České advokátní komory pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy
 • člen Sekce České advokátní komory pro rozhodčí řízení
 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (spoluzakladatel)

Předchozí působení

Havel, Holásek & Partners
Ministerstvo spravedlnosti

Petr je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje poměrně širokému spektru právních služeb, především z oblasti soudního a rozhodčího řízení a obchodních věcí obecně. Vyhledáván je zejména jako odborník na problematiku práva EU, mezinárodního práva soukromého, smluvního práva a práva mezinárodního obchodu (včetně arbitráží a ochrany investic), v nichž často také zpracovává odborné posudky. Především v těchto oblastech přednáší a publikuje, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Petr je také aktivní v akademické oblasti, je odborným asistentem na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, kde učí především mezinárodní právo soukromé a související obory. Působí též jako rozhodce, člen pracovní skupiny LRV či člen zkušební komise České advokátní komory pro advokátní zkoušky (obor obchodní právo). V minulosti působil také jako zapsaný mediátor či člen Kárné komise ČAK. Před založením Bříza & Trubač působil téměř 4 roky v největší české advokátní kanceláři a předtím necelých 5 let na Ministerstvu spravedlnosti (mimo jiné jako poradce ministra pro evropské a mezinárodní právo v době českého předsednictví v Radě EU).

Reference

Petr má zkušenosti se zastupováním v mnohamilionových či miliardových sporech, ať již v oblasti mezinárodní investiční nebo obchodní arbitráže, mediace, či vnitrostátního soudního a rozhodčího řízení. Podílel se na zastupování či přímo zastupoval klienty např. v rámci ICC, LCIA a DIS arbitráží, ICSID arbitráží, u Soudního dvora EU či Tribunálu nebo ve vztahu k Evropské komisi; sjednával settlement v multijurisdikčním sporu s vládou Velké Británie. V oblastech své specializace radil EU institucím, bankám, finančním skupinám, automobilkám, strojírenským podnikům, stavebním společnostem, státním orgánům a dalším subjektům napříč hospodářskými sektory. Jako rozhodce má zkušenosti s rozhodováním mnoha desítek sporů u arbitrážních institucí v ČR i zahraničí.

Vybraná publikační činnost

 • Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2. vyd., 2022 [spoluautoři Michal Bobek a Pavlína Hubková]
 • Převody obchodních podílů a akcií. Praha: Wolters Kluwer, 2022 [člen autorského kolektivu]
 • Czech perspective on validity of international arbitration clauses contained in an exchange of emails under the New York Convention, (2020) 4 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – IURIDICA 143 (dostupné zde)
 • The CISG and the Law Applicable to International Factoring, Assignment, Set-off and Late Payment Interests, (2020) 1 The European Legal Forum 13;
 • Rome I and Rome II Regulations in Practice. London: Intersentia, 2020 [člen autorského kolektivu];
 • Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2019 [člen autorského kolektivu]
 • Mezinárodní obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019 [člen autorského kolektivu]
 • Czeska kodyfikacja prawa prywatnego międzynarodowego z 2012 roku, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2/2019, s. 467-496 (spoluautor M. Zavadilová)
 • Akcionářské dohody. Praha: Wolters Kluwer, 2017 [člen autorského kolektivu]
 • Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2017 [člen autorského kolektivu]
 • International Arbitration - 2nd Edition (Czech Republic chapter). London: GLI, 2016 [spoluautor T. Hokr]
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2014 [spoluautoři Břicháček, Fišerová, Horák, Ptáček a Svoboda]
 • Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014 [člen autorského kolektivu]
 • Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. Praha: C.H. Beck, 2012;
 • Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2011 [spoluautoři M. Bobek a J. Komárek]
 • Choice of Court Agreements: Could the Hague Choice of Court Agreements Convention and the Reform of the Brussels I Regulation Be the Way Out of the Gasser-Owusu Disillusion?, (2009) 5 Journal of Private International Law 537
 • The Czech Constitutional Court on the Lisbon Treaty, 5 (2009) European Constitutional Law Review 143
 • ECJ case Lucchini SpA – is there anything left of res judicata principle?, 27 Civil Justice Quarterly 40 (2008)

Úplný seznam publikací zde.

Poslední aktuality

Partneři kanceláře míří do Berlína

Barbora Klimešová, Petr Bříza a Tomáš Hokr se v německém hlavním městě zúčastní 11.-12. května pravidelného „midyear“ setkání SCG Legal. Bříza & Trubač jsou členem této prestižní celosvětové sítě advokátních kanceláří od roku 2018.

Poslechněte si Petra Břízu v podcastu zEvropy

Jeden ze zakládajících partnerů kanceláře byl hostem podcastu spojeného s katedrou evropského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V rozhovoru s Michalem Říhou mluvili například o kariérních začátcích Petra v době prvního předsednictví Česka v Radě EU v roce 2009.

Bříza & Trubač poprvé v prestižní právní ročence Chambers Europe

Analytici britské společnosti Chambers and Partners, která patří k nejlepším právním ratingům na světě, zařadili letos poprvé advokátní kancelář Bříza & Trubač do svého hodnocení v ročence Chambers Europe, a to v oblasti daňového práva.