Náš tým

Mgr. Markéta Kořínková

E-mail:    marketa.korinkova@brizatrubac.cz
Telefon: +420 734 397 988


Oblasti specializace


Vzdělání

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. 2011)
 • Management Center Innsbruck, Rakousko (2010-2011), program LLP Erasmus

Hlavní oblasti specializace

Soudní, správní a rozhodčí řízení, insolvence a restrukturalizace a sportovní právo.

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby

 • čeština
 • angličtina

Profesní zkoušky

 • advokátní zkouška

Členství v profesních, odborných organizacích, rozhodčích institucích a poradních sborech

 • Česká advokátní komora

Předchozí působení

Havel, Holásek & Partners (2007 - 2015)

Markéta je advokátkou působící v advokátní kanceláři Bříza & Trubač. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Bříza & Trubač působila více než 8 let v největší české advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners.

V oblasti řešení sporů se zaměřuje především na zastupování klientů v občanskoprávních a obchodněprávních sporech před soudy České republiky, včetně zastupování klientů před soudy rozhodčími. Markéta zastupovala klienty v řadě nekalosoutěžních sporů, ve sporech o vymáhání práv z duševního vlastnictví, ve sporech ze závazkových vztahů a komplexních sporech zasahujících více oblastí.

V oblasti restrukturalizace a insolvence se zaměřuje především na komplexní poradenství v otázkách souvisejících s úpadkem, se zastupováním věřitelů i dlužníků v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech.

Transakce

 • zastupování světového výrobce obuvi při vymáhání práv z průmyslového vlastnictví,
 • zastupování české sportovní asociace proti padělatelům sportovních dresů,
 • zastupování nadnárodní korporace provozující obchodní řetězce supermarketů a hypermarketů v celé řadě obchodních sporů s dodavateli
 • zastupování leteckého dopravce ve sporu ze smlouvy o údržbě letadla,
 • zastupování předního českého poskytovatele dopravních a logistických služeb v celé řadě sporů z přepravních a zasílatelských smluv,
 • zastupování zahraničního investora ve sporu s členským státem EU.

Poslední aktuality

Markéta Kořínková přednáší na workshopu o GDPR

Ve středu 1. 11. 2017 se bude konat workshop na téma GDPR, kterým účastníky provede Markéta Kořínková.

Markéta Kořínková přednáší na semináři na téma GDPR

Dne 17. 10. 2017 se bude v Praze konat seminář od společnosti Semkon na téma „Co je GDPR a jak se na něj prakticky připravit“.

Markéta Kořínková pro Právní prostor

Na webu Právního prostoru byl ve spolupráci s Ústavem módního práva a průmyslu publikován článek Markéty Kořínkové na téma GDPR neboli ochrany osobních údajů.