AK Bříza & Trubač vyhrála v LCIA arbitráži spor o 3,8 mil USD

AK Bříza & Trubač získala ve prospěch svého klienta v rozhodčím řízení vedeném u LCIA (Londýnský soud pro mezinárodní arbitráž) se sídlem v Londýně rozhodčí nález ve výši $3,8 mil (více než 90 mil Kč).

Arbitráž byla vedena v anglickém jazyce a týkala se komplexního sporu zahrnujícího přeshraniční transakci s ropnými deriváty. Arbitrážní tým B&T vedený Petrem Břízou se zde musel vypořádat s různými právními otázkami (kolizními i hmotněprávními), které se týkaly právních řádů tří evropských zemí.

Arbitrážní nález vyniká v rámci České republiky nejen tím, že jen velmi málo advokátních kanceláří v České republice dostane možnost zastupovat před tak prestižním rozhodčím soudem jakým je LCIA, ale tento úspěch týmu právníků z B&T stojí za zmínku i z toho důvodu, že tribunál kromě nároku na náhradu škody přiřkl klientovi více než $1,5 mil na smluvní pokutě, tj. téměř ve stejné výši jako byla vzniklá škoda.

Je třeba zmínit, že B&T si dlouhodobě získává renomé v oblasti mezinárodní arbitráže nejen úspěchy v rozhodčích řízeních jako je toto, ale rovněž i prostřednictvím přednáškové a publikační činnosti, v poslední době byla B&T např. oslovena k sepsání kapitoly o České republice do publikace o mezinárodní arbitráži pro Global Legal Insights (autory kapitoly jsou Petr Bříza a Tomáš Hokr, kniha vyjde v květnu 2016).