Bříza & Trubač pořádá konferenci o trestním právu daňovém

Advokátní kancelář Bříza & Trubač bude dne 7. listopadu pořádat ve spolupráci s epravo.cz již druhý ročník konference týkající se trestního práva daňového.

Jak svědčí zájem a ohlasy účastníků z loňského ročníku, jedná se o problematiku mimořádně aktuální. I letos se můžete těšit na velmi zajímavý tým přednášejících napříč právnickými profesemi. Na konferenci vystoupí například vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, soudce a předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. František Púry, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., a také partner naší advokátní kanceláře JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M..

Více informací o konferenci naleznete zde.