Bříza & Trubač pořádala již 2. konferenci Trestní právo daňové

Dne 7. listopadu 2019 se konala velmi úspěšná konference Trestní právo daňové ve spolupráci s EPRAVO.CZ a za podpory Komory daňových poradců. Na konferenci vystoupili přední odborníci z řad soudců, státních zástupců či advokátů, kteří se zabývají problematikou daňové kriminality, jako například František Púry, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu, anebo Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu. S vlastním příspěvkem vystoupil i partner naší kanceláře Ondřej Trubač na téma „Trestní právo daňové a prokazování původu majetku“.