Bříza & Trubač spolupořádala online seminář Tax Compliance 2022

Advokátní kancelář Bříza & Trubač, společně s portálem EPRAVO.CZ a poradenskou kanceláří LeitnerLeitner uspořádali online seminář Tax Compliance 2022, na kterém přednášeli naši partneři Ondřej Trubač a Patrik Koželuha

Dne 14. června se uskutečnil online seminář Tax Compliance 2022 ve spolupráci s portálem EPRAVO.CZ a poradenskou kanceláří LeitnerLeitner, který byl zaměřen na daňová rizika pro podnikatele. V rámci semináře byli účastníci seznámeni s novinkami v daňové judikatuře. Mezi další témata patřila otázka, jak se vyhnout sporům se správcem daně a na co se nejčastěji zaměřuje finanční správa při daňové kontrole. Na praktických příkladech bylo také vysvětleno, jak je možné minimalizovat rizika a jak se v případě nutnosti účinně bránit.

Mezi přednášejícími byli také soudkyně NSS Lenka Krupičková, advokát Michal Sýkora a dále daňoví poradci Miroslav Král a Martina Neklapil.