Bříza & Trubač výrazně posílili svůj tým

Jsme velice rádi, že můžeme oznámit dvě významné posily naší advokátní kanceláře. Od ledna 2019 náš tým rozšířili Marta Zavadilová a Tomáš Munzar.

Jejich profesní medailonky naleznete níže.

JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D., dokončila v roce 2003 magisterské a v roce 2007 doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Během studií absolvovala roční studijní program na Universität Passau. Od roku 2003 pracovala na Ministerstvu spravedlnosti v mezinárodní sekci, mimo jiné na pozici ředitelky mezinárodního odboru, vedoucí oddělení mezinárodního práva civilního a vedoucí oddělení evropského práva civilního. Od roku 2007 externě spolupracovala s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy; od října 2018 zde působí jako odborná asistentka pro mezinárodní právo soukromé na katedře obchodního práva. Hovoří česky, anglicky, německy a francouzsky.

Mgr. Tomáš Munzar v roce 2016 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2014 pracoval na oddělení Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic Ministerstva financí, toto oddělení od ledna 2016 do srpna 2017 také vedl. Od srpna 2017 působí v advokacii, věnuje se generální praxi. Hovoří česky, anglicky, francouzsky a domluví se též španělsky.