Brzy uplyne lhůta pro úpravu zakladatelských dokumentů obchodních společností!

Již za několik málo týdnů – 30. června 2014 – uplyne lhůta stanovená zákonem o obchodních korporacích k úpravě zakladatelských dokumentů – společenských smluv, zakladatelských listin a stanov – obchodních společností (např. s. r. o. nebo akciových společností) podle nové právní úpravy. Společnost, která tuto svou povinnost nesplní ani po výzvě rejstříkového soudu, bude zrušena. Pokud jste zakladatelské dokumenty své společnosti ještě nové právní úpravě nepřizpůsobili, doporučujeme již na nic dalšího nečekat. Pokud nevíte, jak na to, obraťte se na nás, pomáhali jsme s těmito nutnými úpravami již mnoha subjektům.