Byl vydán aktualizovaný průvodce rozhodčím řízením v České Republice (Delos), který připravili partneři naší kanceláře, Petr Bříza a Tomáš Hokr

Delos je nezávislá rozhodčí instituce se sídlem v Paříži, která poskytuje inovativní přístup k řešení obchodních sporů.

Podstatou Delosu je kombinace časové a finanční efektivity s kvalitou a flexibilitou, při řešení sporů prostřednictvím rozhodčího řízení. Za své průkopnické úsilí získal Delos ocenění Global Arbitration Review (GAR) za inovace založené na vzájemném uznávání. 

Odkaz na průvodce naleznete zde.