Článek Filipa Gantnera v Právním rádci

V lednovém čísle časopisu Právní rádce vyšel článek Filipa Gantnera s názvem Mohou letecké společnosti účtovat dodatečný poplatek za odbavení zavazadla? pojednávající o rozsudku Soudního dvora EU, který posvětil praxi leteckých společností, jež inkasovaly od cestujících dodatečné platby za odbavení zavazadel v zavazadlovém prostoru letadel.