Článek Petra Břízy a Filipa Gantnera v Právních rozhledech

V aktuálním čísle prestižního časopisu Právní rozhledy byl publikován článek Petra Břízy a Filipa Gantnera týkající se změn v určování mezinárodní soudní příslušnosti v důsledku revize nařízení Brusel I.

Článek je možné nalézt v čísle 15 - 16/2015 na straně 533 a následujících a dočtete se v něm mimo jiné o extrateritoriálním rozšíření působnosti nařízení Brusel I na zaměstnavatele a podnikatele ze zemí mimo EU, změnách v jurisdikci pro navracení kulturních statků, nových pravidlech, jež mají zamezit nešvaru obcházení prorogačních dohod, a také o dalších úpravách, které revize nařízení Brusel I přinesla.