Článek Petra Břízy v the European Legal Forum

V prestižním odborném časopise The European Legal Forum vyšel článek Petra Břízy. Petr v něm rozebírá rozsudek Nejvyššího soudu, podle kterého nejsou otázky týkající se postoupení pohledávky, započtení pohledávek a úroků z prodlení v působnosti Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Rozhodnutí přináší zajímavý pohled na kolizní úpravu přeshraničního postoupení a započtení pohledávek a úroků z prodlení. Petr v článku také upozorňuje na závěr soudu ohledně právní kvalifikace factoringu, odkupu krátkodobých pohledávek, kterým soud klasifikoval factoring jako poskytování služby.

Článek vyšel pod názvem The CISG and the Law Applicable to the International Factoring, Assignement, Set-off and Late Payment Interest.