Článek v časopise Daňový expert k problematice účinné lítosti v trestním právu daňovém

V říjnovém vydání časopisu Daňový expert, vyšel Ondřejovi Trubačovi článek nazvaný „Specifika účinné lítosti v trestním právu daňovém“. Zde je jeho rozšířený perex:

S pojmy jako daňový únik, zkrácení daně, resp. s řádným neodvedením daní může být, kromě hrozby sankcí uvedených v Daňovém řádu, za určitých okolností spojen ještě mnohem závažnější postih, a to postih trestněprávní. Trestní právo daňové je stále se rozvíjejícím podoborem trestního práva a s ohledem na zahraniční zkušenosti se dá předpokládat, že i v budoucnosti bude oborem stále důležitějším a významnějším. Na rozdíl například od Rakouska neexistuje v České republice speciální zákon o trestním právu daňovém, což znamená, že všechna relevantní ustanovení týkající se trestního práva daňového nalezneme přímo v Trestním zákoníku, potažmo pak v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. V souvislosti s trestním právem daňovým je velmi důležitý institut účinné lítosti, který je jedním z důvodů zániku trestní odpovědnosti. V uvedeném článku je blíže rozebrána problematika účinné lítosti a trestního práva daňového a zároveň se snaží upozornit na možné obtíže v aplikační praxi.