Článek v Právních rozhledech k novému ZMPS

V zářijových Právních rozhledech, konkrétně č. 17/2013, vyšel Petru Břízovi článek nazvaný „Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv“. Zde je jeho rozšířený perex:

Navzdory přednosti mezinárodních smluv (při sporné roli smluv smíšených) a unijního práva nachází nový zákon o mezinárodním právu soukromém své použití v některých nikoliv nepodstatných oblastech. Určuje se podle něj příslušnost ve většině případů, kdy má žalovaný bydliště mimo EU. Zákon se použije pro určení rozhodného práva pro vnitřní poměry právnických osob a pravděpodobně i na jednostranná právní jednání typu veřejného příslibu nebo slibu odškodnění či otázky porušení osobnostních práv. Zákon také zaplňuje dosud existující mezeru ve vztahu k úpravě úpadku s mimounijním prvkem. Také rozhodnutí vydaná mimo státy EU se budou z velké míry uznávat v režimu zákona.