Co přináší vládní konsolidační balíček

Vládní konsolidační balíček má státu ušetřit přes 97 miliard korun v příštím roce. Nový článek v časopise Ekonom od Ondřeje Trubače a Tomáše Munzara upozorňuje na důležité aspekty těchto změn.

Připravované novinky zahrnují zejména zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob z 19 % na 21 % od 1. ledna 2024, omezení osvobození od daně z příjmů fyzických osob za prodej cenných papírů a podílů v obchodních společnostech, zavedení limitu na daňovou uznatelnost výdajů na pořízení vozidel a u daně z příjmů fyzických osob se snižuje hranice pro aplikaci vyšší daňové sazby 23 procent z 48násobku na 36násobek průměrné měsíční mzdy. Změnám se nevyhne ani DPH – současné dvě snížené sazby se sloučí do jedné ve výši 12 procent.

Vzhledem k tomu, že nový balíček klade na daňové subjekty zvýšené nároky a zasahuje do prakticky každého oblasti daní a daňových povinností, je důležité těmto rozsáhlým změnám věnovat pozornost.

Pro více informací a detailů si můžete přečíst celý článek na následující adrese.