Daňové fórum 2019

Dne 7. března se konala v Národní technické knihovně konference Daňové fórum 2019, jež byla pořádána naší kanceláří ve spolupráci s daňovou kanceláří Fučík & partneři a společností Epravo.cz.

Odborníkům z řad právníků, daňových poradců a odborné veřejnosti byly poskytnuty aktuální informace, jež poslouží při zastupování klientů v daňových sporech, zároveň byly zmíněny nejnovější zásadní judikáty a také se účastníci dozvěděli, jak soudci Nejvyššího správního soudu ve své judikatuře zohlednili aktuální daňové otázky. Na konferenci vystoupil a rovněž jí moderoval partner kanceláře JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.