Filip Gantner pro Lidové noviny

V dnešních Lidových novinách byl v rubrice Právo a justice zveřejněn článek Filipa Gantnera pojednávající o aktuální právní úpravě svobody fotografování, malování či natáčení budov a soch ("svoboda panoramatu") podle českého práva a práva EU.