Filip Gantner v Českém rozhlase

Filip Gantner dnes poskytl Českému rozhlasu Plus rozhovor ohledně plánovaných legislativních změn v autorském právu EU týkajících se tzv. svobody panoramatu a rovněž ohledně praktického fungování svobody panoramatu v České republice a v zahraničí.

Záznam rozhovoru je k dispozici zde od času 34:00.