K problematice korunových dluhopisů a zneužití práva se vyjádřili Ondřej Trubač a Karolína Koubková.

V posledním vydání Bulletinu Komory daňových poradců ČR se Ondřej Trubač, Karolína Koubková spolu s Jiřím Nesrovnalem věnují obecným východiskům při aplikaci institutu zneužití práva a dále se v rámci svého textu zaměřili na relevantní rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu ve vztahu ke korunovým dluhopisům. Detailní komentář pak věnují specifickému případu, který se týkal převodu zubní praxe na společnost, a to prostřednictvím prodeje obchodního závodu, kdy jako způsob financování byla zvolena emise korunových dluhopisů.

Celý článek v Bulletinu je k dispozici zde (strana 33-39 Bulletinu).