Konference a článek Ondřeje Trubače o trestním právu daňovém

Advokátní kancelář Bříza & Trubač se v průběhu listopadu opět veřejně angažovala na poli rapidně se rozvíjejícího oboru trestního práva daňového.

8. listopadu 2018 se konala konference Trestní právo daňové, kterou naše kancelář pořádala spolu s firmou Epravo.cz. Stovka účastníků konference si kromě příspěvků soudců Františka Púryho (Nejvyšší soud) a Karla Šimky (Nejvyšší správní soud) vyslechla také přednášku společníka naší kanceláře Ondřeje Trubače o trestním právu daňovém optikou trestní odpovědnosti právnických osob.

O tématu trestního práva daňového napsal Ondřej Trubač rovněž článek do listopadového čísla odborného měsíčníku Právní rádce. Text je dostupný zde.