Křest komentáře k zákonu o mezinárodním právu soukromém

V pátek 30. 5. naše advokátní kancelář ve spolupráci s nakladatelstvím C. H. Beck uspořádala v pěkných prostorách restaurace Hergetova cihelna slavnostní křest nového komentáře k zákonu o mezinárodním právu soukromém (více o komentáři čtěte zde). Křest, kterého se zúčastnili všichni spoluautoři komentáře, zahájil vedoucí autorského kolektivu Petr Bříza přednáškou na téma "Přeshraniční dopady rekodifikace". Moderace celé akce se ujal JUDr. Pavel Simon, soudce Nejvyššího soudu ČR. Věříme, že knize se na trhu bude dařit přinejmenším tak, jak se podle ohlasů zúčastněných vydařil její křest.