Markéta Kořínková pro EPRAVO.CZ

Na serveru EPRAVO.CZ byl 31. 3 2017 publikován článek Markéty Kořínkové, který se zaměřuje na výkladová stanoviska k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 Markéta se v něm mimo jiné věnuje otázkám přenositelnosti osobních údajů či jejich přeshraničnímu zpracování.  Článek je dostupný zde.