Marta Zavadilová hovořila v Lidových novinách o mezinárodních rozvodech

V pondělním vydání Lidových novin byl publikován rozhovor s Martou Zavadilovou, která hovořila o úskalích spojených s mezinárodními rozvody. V průběhu rozvodového řízení mohou vyvstat různé odlišnosti a nástrahy, počínaje odlišným jazykem, kulturními a náboženskými zvyky či jiným právním režimem. V otázce majetkového uspořádání manželů Marta upozornila, že uzavření předmanželské smlouvy nemusí mít vždy zamýšlené účinky.