Naše advokátní kancelář v prosinci rozšířila své řady o nové posily

Rok 2021 byl pro Bříza & Trubač ve znamení nových příchodů. Posilování našeho týmu pokračovalo i během prosince, kdy k nám nastoupily hned dvě koncipientky – Bára Piskačová a Tereza Händlová.

Bára je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Zkušenosti a znalosti sbírala také v zahraničí na University of East Anglia či během dlouholetého působení v pražských advokátních kancelářích MAAARS, BBH, BADOKH či na studentské stáži na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 6.

Tereza má také mnoho zkušeností z působení v advokátních kancelářích – Hartmann, Jelínek, Fráňa, Legans, Voldřich & Nekvasilová a dalších. Během svých studií navíc úspěšně absolvovala stáž na civilním úseku Obvodního soudu pro Prahu 1 a roční studijní pobyt na University of Glasgow. Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy úspěšně ukončila s červeným diplomem. Po dokončení magisterského studijního programu složila státní rigorózní zkoušku v oboru trestního práva a získala tak titul JUDr.

Těší nás, že si Bára s Terezou vybraly právě naši kancelář pro svůj další profesní rozvoj, a těšíme se na budoucí spolupráci.