Ondřej Trubač přednášel na setkání Ethics & Compliance Officer Clubu

Dne 19. listopadu se v Malostranské besedě na Malostranském náměstí konalo setkání Ethics & Compliance Officer Clubu (jehož členové ovlivňují a dohlížejí na stav etiky a compliance nejvýznamnějších českých společností), které bylo věnováno sdílení zkušeností se zaváděním interních compliance systémů. Na úvod tohoto setkání vystoupil Ondřej Trubač s přednáškou na téma „Trestní odpovědnost právnických osob ve světle aktuálních kauz".