Ondřej Trubač spoluautorem komentáře k zákonu o daních z příjmů

V listopadu vyšel v nakladatelství Wolters Kluwer nejnovější odborný komentář k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, na kterém se jako spoluautor podílel také partner naší kanceláře, Ondřej Trubač, který se daňovým právem intenzivně zabývá v rámci své advokátní praxe. Podrobnosti o komentáři jsou dostupné zde: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/zakon-o-danich-z-prijmu-komentar.p6336.html.