Ondřej Trubač spoluautorem Právní monografie Odměňování exekutivy akciových společností

Ondřej Trubač je spoluautorem Právní monografie Odměňování exekutivy akciových společností, věnující se problematice odměňování členů řídících orgánů a další exekutivy akciových společností, která je klíčovou oblastí řádné správy a řízení společností.

Cílem publikace je, mimo jiné, analýza nedávného vývoje pravidel odměňování jak v ČR, tak na globální úrovni, a zhodnocení, jakým způsobem tato pravidla ovlivňují řízení a fungování akciových společností.

Více o právní monografii naleznete zde.