Petr Bříza a Marta Zavadilová představili zákon o mezinárodním právu soukromém polské odborné veřejnosti

V aktuálním čísle renomovaného polského právnického časopisu Kwartalnik Prawa Prywatnego byl publikován článek Petra Břízy a Marty Zavadilové „Česká kodifikace mezinárodního práva soukromého z roku 2012“ („Czeska kodyfikacja prawa prywatnego międzynarodowego z 2012 roku“).

Autoři v něm polské odborné veřejnosti představují nejen nový zákon o mezinárodním právu soukromém, ale také historický vývoj kodifikací mezinárodního práva soukromého v českých zemích sahající do doby před vznikem samostatného československého státu.