Petr Bříza a Marta Zavadilová vedli seminář pro soudce k nařízení Brusel I bis

V pondělí 25.11. 2019 přednášeli Petr s Martou na semináři pořádaném Justiční akademií ČR pro soudce o vybraných otázkách a úskalích spojených s aplikací nařízení Brusel I bis, zejména při určování mezinárodní soudní příslušnosti. V rámci svých příspěvků seznámili soudce s aktuální judikaturou Soudního dvora EU a diskutovali o praktických problémech, s nímž se soudci potýkají – např. určení místa plnění ze smlouvy či místa, kde došlo ke škodě, nebo jak řešit neznámý pobyt žalovaného.