Petr Bříza a Ondřej Trubač pro týdeník Ekonom

V aktuálním čísle týdeníku Ekonom najdete článek Petra Břízy a Ondřeje Trubače, v němž sdílejí své poznatky ze sporové agendy.

V Bříza & Trubač se sporům dlouhodobě věnujeme, a proto se článek zabývá problematikou složitosti tohoto řízení, přičemž oba partneři zdůrazňují, jak klíčovou otázku zde hraje čas a výběr vhodného právníka. Dále zde uvádějí možnost řešení sporu smírnou cestou za využití služeb mediátora.