Petr Bříza a Ondřej Trubač se podílí na nové platformě Rozumné právo

Partneři naší advokátní kanceláře, Petr Bříza a Ondřej Trubač, spolu s dalšími odborníky napříč právními obory založili novou názorovou platformu Rozumné právo.

Rozumné právo je nezávislá expertní skupina právníků působících v nejrůznějších oborech práva v praxi i akademickém prostředí. Cílem této platformy je poskytnout vládě, parlamentu a dalším veřejným institucím odbornou oponenturu k návrhům zákonů a dalších regulatorních opatření a celkově rozvíjet veřejnou diskusi nad efektivitou a praktičností české legislativy. Jedním z popudů pro vznik platformy byla absence hlasu právníků v souvislosti s koronavirovou krizí. Z toho důvodu by zakladatelé platformy právní diskusi ve veřejném prostoru rádi iniciovali, a to nejen v okamžicích, kdy dochází k omezování osobních svobod.

.